Zorgen voor de aarde en haar bewoners vormt de essentie van alles wat Canon doet – en is een van de vele manieren waarop het bedrijf innoveert en ernaar streeft voorop te lopen bij het verminderen van de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu.

HET MILIEU

De impact van menselijke activiteiten op het milieu overschrijden de milieucapaciteit van de aarde. Dit leidt tot zaken als opwarming van de aarde, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en bedreiging van het wereldwijde ecosysteem. Er moet een duurzame samenleving worden gerealiseerd door initiatieven uit te voeren die leiden tot een koolstofarme samenleving, een op recycling gebaseerde samenleving en een samenleving die de natuur in stand houdt.

Canon Medical is een maatschappelijk verantwoorde onderneming die zijn bedrijfsactiviteiten beheert met de toekomst van de wereld voor ogen. Onze betrokkenheid wordt ondersteund door een bedrijfscultuur die ‘integriteit’ benadrukt: deugdelijkheid en oprechtheid.

Onze milieu-activiteiten zijn standaard opgenomen in onze jaarlijkse MVO-rapporten op deze pagina.

Eco-efficiëntie voor bedrijfsprocessen  

Het doel van de Canon Group is om de eco-efficiëntie voor bedrijfsprocessen te vergroten. In overeenstemming hiermee past Canon Medical Systems deze benadering ook toe bij bouwwerkzaamheden, teneinde de CO2-uitstoot te verminderen, het verbruik van leidingwater te reduceren en de natuurlijke cyclus te herstellen door regenwater in de bodem te infiltreren. Om water doeltreffend her te gebruiken hebben we een waterdoorlatende constructie en een grijswatersysteem opgezet. We hebben tevens maatregelen getroffen, zoals de installatie van energiezuinige verlichtingsarmaturen om de hoeveelheid CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik aanzienlijk te verminderen.