Klokkenluidersregeling

Canon Medical Systems zet zich volledig in voor effectief bestuur, risicobeheer en naleving in de hele organisatie, en hanteert als zodanig een proactieve aanpak om zorgen over onethisch of illegaal gedrag kenbaar te maken. Wij hebben een nalevingsproces ingesteld om informatie te ontvangen over nalevingskwesties, waaronder schendingen van wetten of de gedragscode van de Canon Group en de gedragsregels van de Canon Medical Systems Group.

De vertrouwelijkheid van informanten wordt strikt gehandhaafd, en bescherming tegen vergelding op de werkplek is gewaarborgd. Wanneer een melding wordt ontvangen van een mogelijke overtreding, wordt een onderzoek ingesteld om de feiten vast te stellen en wordt definitief besloten of er sprake is van een overtreding. Indien wordt vastgesteld dat een overtreding heeft plaatsgevonden, worden de nodige corrigerende maatregelen genomen, samen met maatregelen om herhaling te voorkomen.

Als u een probleem of zorg aan de orde wilt stellen, stuur ons dan een e-mail: compliance.BE@eu.medical.canon

U kunt deze ook per post naar ons bedrijfsadres sturen:

Canon Medical Systems NV/SA
Ikaros Park, Ikaroslaan 49
B-1930 Zaventem
Belgium

T.a.v.: RA/QA Officer