COMFORTABELE ONDERZOEKEN VOOR IEDEREEN

PIANISSIMO Σ MAAKT STILLE MRI-ONDERZOEKEN MOGELIJK

Het trillen van de gradiëntspoel is de oorzaak van het geluid dat wordt gegenereerd tijdens een MRI-onderzoek.

Pianissimo™ Σ zorgt voor een significante vermindering van het geluidsniveau bij alle soorten MRI-onderzoeken en zorgt bijgevolg voor stille onderzoeken voor patiënten. Pianissimo™ Σ ZEN propose les examens silencieux pour les patients.

Pianissimo

M-POWER BEGELEIDT OPERATOREN OP BASIS VAN DE KLINISCHE WORKFLOW, WAARDOOR DE OPERATIONELE EFFICIËNTIE TOENEEMT.

Met een ultiem gebruiksgemak leidt M-Power™ de gebruiker door de workflow, gaande van de registratie van de patiënt tot de reconstructie en de overdracht van de beelden. Tal van innovatieve technologieën bieden ondersteuning bij de scan positionering en het instellen van de parameters, waardoor de operationele efficiëntie wordt geoptimaliseerd.

MPower Features

DIRECTPAS VERGEMAKKELIJKT EEN EFFICIËNTE PLANNING VAN HET ONDERZOEK

Met behulp van DICOM MWM kunnen aanvragen voor MRI-onderzoeken verkregen worden via het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS). Vooraf kunnen de te onderzoeken anatomische regio en de te gebruiken onderzoeksprotocollen geregistreerd worden.

ATLAS COMPASS VEREENVOUDIGT ROUTINEMATIGE ONDERZOEKEN

Het systeem herkent en selecteert automatisch de meest efficiënte coil-elementen die gebruikt dienen te worden tijdens het onderzoek. Dit maakt het mogelijk om routine onderzoeken efficiënter en sneller uit te voeren.

EASYTECH ZORGT VOOR ONDERSTEUNING BIJ DE POSITIONERING VAN DE SCAN EN BIJ HET INSTELLEN VAN DE SCANPARAMETERS

EasyTech helpt bij de positionering van de scan en bij de instellingen van de scanparameters. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat elke gebruiker de optimale posities en condities kan instellen voor elk onderzoek. Voordien waren de instellingen van de parameters afhankelijk van de gebruiker, wat resulteerde in verschillen in de vasculaire visualisatie.
EasyTech bevat DelayTracker, dewelke helpt bij het instellen van de de scanparameters voor Fresh Blood Imaging (FBI), en NeuroLine, dewelke helpt bij de positionering van de scan voor beeldvorming van de hersenen.

INSCAN MAAKT HET MOGELIJK OM ZOWEL DE SCAN- ALS DE ANALYSE-INSTELLINGEN IN ÉÉN KEER TE BEPALEN

Zowel de scan- als de analysecondities kunnen tegelijkertijd ingesteld worden op basis van het scanresultaat. Voorheen waren er afzonderlijke stappen nodig om het proces van scannen en reconstrueren tot aan de analyse uit te voeren. Nu kan dit automatisch uitgevoerd worden waardoor het onderzoeksproces geoptimaliseerd wordt.

 


EASYTECH ZORGT VOOR EEN SNELLE EN UITERST ACCURATE SCAN POSITIONERING

Neuroline

NeuroLine

NeuroLine meet en analyseert automatisch de vorm van de hersenen. Op deze manier wordt de optimale slice positionering bepaald in elk vlak en wordt deze na enkele seconden weergegeven.

SplineLine

SpineLine

Bij onderzoeken van de wervelkolom wordt over het algemeen de referentielijn voor het AX-vlak manueel getekend. Dankzij SpineLine gebeurt dit nu automatisch in slechts enkele seconden. SpineLine meet en analyseert automatisch de vorm van de wervelkolom en bepaalt in elk vlak de positionering van de ROI.

EEN SLIMME INVESTERING

MET SLECHTS EEN MINIMUM VOETAFDRUK VAN 23M² IS DE VANTAGE ELAN DE KLEINSTE IN ZIJN PRIJSKLASSE

Niet enkel de omvang van het systeem is verkleind, ook de installatiemethode, de koelingsmethode en de gebruikersconsole werden op een innovatieve manier opnieuw ontworpen. De Vantage Elan heeft geen aparte computerruimte nodig. De totale installatieruimte is ongeveer 29% kleiner vergeleken met de vorige 1,5T systemen.

*De minimale voetafdruk zal niet in alle gevallen toegepast kunnen worden, afhankelijk van de situatie ter plaatse

MRI Control Room

SNELLE INSTALLATIE; VOLTOOID IN SLECHTS 5 DAGEN

Bij een nieuwe installatie kan u het systeem binnen vijf dagen na levering in gebruik nemen. De tijd dat u niet operationeel bent tijdens de installatie werkzaamheden wordt hierdoor tot een minimum beperkt.
*Dit installatie-schema is een standaard schema voor het systeem en kan variëren naargelang de situatie ter plaatse en de voortgang van de installatie.

Installation

*Ce calendrier d’installation est un calendrier standard pour le système et peut varier en fonction de la situation du site et de l’état de progression de l’installation

CONCEPTION ÉCONOMIQUE , CONSOMMATION REDUITE

Het totale vermogen dat de Vantage Elan nodig heeft is 25 kVA. Dit is het laagste in zijn klasse en het zorgt voor een significante vermindering van de lopende kosten. Het maximale stroomverbruik is ongeveer de helft ten opzichte van eerdere modellen, wat bijdraagt aan de reductie van de kosten en het behoud van het milieu. Bijkomend schakelt de Eco-modus automatisch een deel van het systeem uit wanneer het niet gebruikt wordt. Het systeem kan in slechts één seconde recupereren van de Eco-Modus, en klaar zijn om te scannen.

During Examination
After Examination