Cardiologie

Canon levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van het hart. Al meer dan 25 jaar helpt onze Vitrea-familie van softwareoplossingen clinici betere zorg te leveren door te helpen bij het diagnosticeren van aandoeningen zoals kransslagaderaandoeningen, klepziekten of linkerhartfalen.

CT Multi-Chamber CFA maakt gebruik van CT-beelden van het hart om u te helpen bij de beoordeling van de hartfunctie van de afzonderlijke kamers van het hart. Het maakt de visualisatie van een kloppend hart mogelijk.

CT Myocardial Perfusion maakt de visualisatie en analyse van perfusietekorten in het myocard mogelijk. Semi-automatische segmentatie en registratie zijn beschikbaar in een gestroomlijnde workflow.

CT SUREPlaque biedt de visualisatie en meting van vaatwanden en plaquekarakteristieken in arteriële vaten. Het kan helpen bij de stratificatie van patiënten met atherosclerose.


CT Transcatheter Aortaklepvervanging (TAVR) Planning helpt bij de beoordeling van de aortaklep en bij de pre-operatieve planning en postoperatieve evaluatie van transcatheter aortaklepvervangingsprocedures.

Medis Suite CVMR is een post-processing suite die een efficiënte en eenvoudige verwerking van cardiovasculaire MR-gevallen mogelijk maakt. Het bevat de toonaangevende QMass® en QFlow® analytische toepassingen voor het kwantificeren van beelden. Samen met de 3D MRA-mogelijkheden van Vital biedt deze integratie een volledige set van tools voor de post-processing van cardiale MR-cases.