INTERVENTIONELE RÖNTGENSTRALING IN DE CARDIOLOGIE

Onze interventionele systemen leveren beelden met een grotere helderheid en precisie, waardoor uw beslissingen beter worden ondersteund en de resultaten voor de patiënt worden verbeterd. In combinatie met toonaangevende technologieën voor dosisoptimalisatie, een verbeterde workflow en een nieuwe reeks functies biedt de Alphenix-familie uw patiënten veiligere, snellere en betere behandelingen.

Product

Kies een product

Radial access

Onze complete Alphenix familie heeft een unieke flexibiliteit in C-boog beweging en positionering, waardoor u in een comfortabele positie kunt werken zonder dat u de tafel of uw patiënt hoeft te herpositioneren.

Multi-modaliteit stappenplan

Multi Modality Roadmap maakt de overlay van een 3D voorbereide dataset van 3D Angio, CT of MR op live fluoroscopie in real time mogelijk om aanvullende 3D-informatie van de vaatarchitectuur, de omliggende anatomie of eenvoudige herkenningspunten te leveren.


Spot ROI

Spot ROI verlaagt de dosis buiten het focusgebied, terwijl het toch mogelijk is om de omliggende anatomie te visualiseren om de plaatsing van het apparaat te vergemakkelijken. Spot Fluoro maakt gebruik van een nieuw Automatic Brightness Control-algoritme dat asymmetrische collimatie mogelijk maakt om de patiëntdosis drastisch te verminderen alsook de verstrooiingsstraling naar het klinisch personeel.

Dose Tracking System (DTS)

DTS schat de dosering op de huid van de patiënt in real time in en geeft deze weer op een kleurgecodeerde kaart, zodat de arts tijdens een lange procedure een andere aanpak kan kiezen en regio’s waar de dosisdrempels bijna worden bereikt, kunnen worden vermeden.

Customer quote

“ Met de Biplane kunnen zowel eenvoudige als complexe interventies in de klinische praktijk worden uitgevoerd. Nu het gecompliceerde herontwerp en installatieproces bijna voltooid is, heeft het ziekenhuis al een begin gemaakt met deze state-of-the-art investering. Het systeem heeft onze technologische capaciteit duidelijk verbeterd, biedt meerdere kijkopties en een betere toegang tot het hoofd, en vermindert de blootstelling aan straling aanzienlijk.”

Prof. Dipen Shah
Directeur van de afdeling Cardiale Elektrofysiologie,
Universitair Ziekenhuis Genève (HUG), Genève, Zwitserland.

LEES HET ARTIKEL